Nu UV-skyddad! Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärg är den klart bättre oljefärgen.

Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärg ökar sitt försprång från de andra oljefärgerna. Det typiska ”blekningsfenomenet” för pastabrutna oljefärger har äntligen minimerats.

Vissa maskinbrutna kulörer i oljefärger har under årens lopp rapporterats att de bleknar/kritar sig. Bakom fenomenet ligger UV-ljuset som kommer från solen.

Från och med år 2013 har Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärger även som maskinbrutna en färghållbarhet i sin egen klass.

”Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärg höll sin kulör trots sträng UV-belastning i ett ISO-standardiserat test gjort av Solar Simulator Finland Ltd.

Testresultaten hittar du i ett öppet Resultatbibliotek

Kräv alltså Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärg, den klart bättre oljefärgen.

Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärg

I grundkonceptet på denna över 50 åriga linoljefärgernas testvinnare förenas alla de egenskaper varje byggare, husägare samt målare önskar sig av sin utomhusfärg.

  • Förmånligt inköpspris
  • Målfärgen andas och håller träet under sig i gott skick
  • Även yrkesmålare uppskattar den p.g.a. den lätta appliceringen
  • Bra kulörhållbarhet även i kulörer brutna med färgbrytningsmaskin
  • Flagar inte, bra fäste på olika underlag, även på latex!
  • En målarfärg som andas fastän på hyvlad yta
  • Lång livslängd, åter-målningsintervaller upp till tiotals år

Klicka här för mer information om Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärg