VIRTASEN BALSAMTERPENTIN

100% Tallterpentin

Från förnybara naturresurser

Virtasen Balsamterpentin är destillerat från tallkåda. Den lämpar sig för förtunning av träterpentinbaserade färger, tjäror och impregneringsämnen samt tvätt av arbetsredskap.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

TEKNISK DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förtunning av träterpentinbaserade färger, tjäror och impregneringsämnen samt tvätt av arbetsredskap.

FÖRPACKNINGAR

1 L

BESKRIVNING

Träterpentin

FÖRVARING

Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn.