Balsamterpentin - Virtasen Maalitehdas Oy

VIRTASEN BALSAMTERPENTIN

Från förnybara naturresurser

Virtasen Balsamterpentin är destillerat från tallkåda. Den lämpar sig för förtunning av träterpentinbaserade färger, tjäror och impregneringsämnen samt tvätt av arbetsredskap.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

TEKNISK DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förtunning av träterpentinbaserade färger, tjäror och impregneringsämnen samt tvätt av arbetsredskap.

FÖRPACKNINGAR

1 L

BESKRIVNING

Träterpentin

FÖRVARING

Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn.