Mögelskyddsmedel och mögeltvättmedel

Virtanens Homeentappaja koncentratet är ett förmånligt och drygt mögelskyddsmedel, som effektivt tar bort mögel och å andrasidan motverkar ny mögeltillväxt. Homeentappaja kan användas både på nya och tidigare behandlade konstruktioner. Homeentappaja finns på 1 och 5 liters förpackningar och utspädningsförhållandet är normalt 1:10, men i svåra fall kan förhållandet vara upp till 1:5. Homeentappaja späds ut med vatten.

Virtanens Homeentappaja är både ett mögelskydds- samt mögeltvättmedel

När används förbyggande mögelskydd?

Då man målar utomhus är ett av vår tids problem mögeltillväxt. Vår miljö och klimatet har förändrats mycket det senaste årtionden. Materialen har ändrat, byggnadsindustrins fart har ökat mångfaldigt och byggnadsmaterialens omlopp är snabbare än någonsin tidigare. Dessutom har vi idag mycket stränga direktiv på vad man får och inte får tillsätta för mögelskyddsmedel i målarfärgerna. Även det att klimatet har ändrat, luften har idag mycket mer föroreningar i sig än för 30 år sedan. Smutsen och föroreningarna i luften ger ett bra växtunderlag för mögel. Olika svamp samt mögeltillväxt är ett av det stora problemen då man bygger och målar.

Behov av mögelskydd på ytor som målas

Mögelskyddsbehandlingen är alltid nödvändig. Även om ytan är visuellt sett mögelfri och ren, finns det mycket mögel och svamp mikrober på ytan. Dessa mikrober skall man inte lämna levande under målskiktet eller ytbehandlingen. På behandlade ytor gäller samma saker som på obehandlade. Gör först grundarbetet och följ sen instruktionerna nedan. Mögelskyddbehandlingen inverkar inte skadligt på den gamla färgytan. Kom även ihåg att inte ens den bästa målarfärgen räddar ett virke som är i dåligt skick. Då man gör arbetet omsorgsfullt bör allt skadat material bytas ut till nytt och sen fortsätta enligt instruktionerna.

Mögelskyddsbehandling

Mögeltvätt med Virtanens Homeentappaja

Homeentappaja finns i 1l och 5l förpackningar. Homentappaja-lösningen är ett koncentrat. Den späds ut med vatten i förhållandet 1:10. Om lösningen används för att ta bort redan existerande mögel (mögeltvätt), kan koncentratet spädas ut som starkast 1:5 med vatten. Bred ut lösningen på ytan med pensel och låt verka i 12 timmar. Tvätta efter det väggen med en grov borste och vatten.

Mögelskyddsbehandling med Virtanens Homeentappaja

Under alla våra väggfärger bör man använda Homeentappaja som mögelskydd, mögelskyddet tvättas ändå inte bort utan lämnas under på väggen som skall målas/behandlas. Då ytan som behandlats har torkat kan man börja med ytbehandlingen enligt instruktioner.

Torktid innan man börjar med ytbehandlingen

Virtanens Homeentappaja innehåller inget bindemedel och är därför ömtålig mot regn. Ytbehandlingen bör påbörjas så fort ytan har torkat efter Homeentappaja behandlingen! Vi rekommenderar ändå att ytan får torka i 2 dygn. Under arbetet bör man undvika kontakt med ögonen, likaså bör hudkontakt undvikas, därför rekommenderar vi att skyddsglasögon samt handskar. Skydda även fönstren och trädgårdsväxterna i närheten.