Mögelskydd - Virtasen Maalitehdas Oy

Mögelskyddsmedel och mögeltvättmedel

Virtanens Homeentappaja koncentratet är ett förmånligt och drygt mögelskyddsmedel, som effektivt tar bort mögel och å andrasidan motverkar ny mögeltillväxt. Homeentappaja kan användas både på nya och tidigare behandlade konstruktioner. Homeentappaja finns på 1 och 5 liters förpackningar och utspädningsförhållandet är normalt 1:10, men i svåra fall kan förhållandet vara upp till 1:5. Homeentappaja späds ut med vatten.

VIRTASEN MÖGELSKYDD

Virtasen Mögeltskydd är ett effektivt mögeltvätt- och mögelskyddsämne

Virtasen Mögelskydd kan användas både som mögeltvättmedel och desinficerande grundbehandling för behandlade och obehandlade trä- och stenytor utomhus. Det motverkar effektivt bildandet av mögelväxtlighet på nymålade ytor.

Genom att ändra på blandningsproportionerna, kan det användas som tvättmedel eller grundbehandling. Virtasen Mögelskydd är ett förmånligt och drygt koncentrat i vätskeform.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
  • KOSTNADSFÖRMÅNLIGT OCH DRYGT KONCENTRAT I VÄTSKEFORM
  • EFFEKTIVT MÖGELSKYDDSMEDEL
  • TVÄTTMEDEL FÖR BEHANDLADE YTOR
  • DESINFICERING AV YTOR SOM SKALL BEHANDLAS

TEKNISK DATA

UTOMHUSBRUK

Lämpar sig för användning utomhus

LÄMPLIGHET

För avlägsnandet av mögel och alger samt förebyggande av mögeltillväxt. Lämpar sig inte för bruk inuti växthus.

FÖRPACKNINGAR

1 L ja 5 L

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Träkonstruktioner, väggar, tegeltak, betongsockel, staket, terrasser, bryggor osv.

BLANDINGAR

Tvätt 1:30
Desinficering 1:10
Mögeltvätt 1:5

FÖRTUNNING

Vatten

TORKTID

Övermålbar om 24 -48 timmar.
Säkerställ att ytan är torr genom mätning <18% (Luftens temperatur +20ᵒC och relativa fuktigheten under 80%).

ARBETSREDSKAP

Pensel