VIRTASEN LACKNAFTA

Aromatfri mineralterpentin

Lacknafta, dvs. Minrealterpentin

Virtasen Lacknafta lämpar sig som universaltvättmedel för redskap då man använder lösningsmedelsburna färger samt impregneringsmedel.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

TEKNISK DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förtunning av alkydlack, -färger och oljefärger samt tvätt av arbetsredskap.

FÖRPACKNINGAR

1 L – 2.5 L

BESKRIVNING

Aromatfri kolvätelösningsmedel

FÖRVARING

Torrt och svalt. Tål kallförvaring. Förvaras oåtkomligt för barn.