Virtasen Lakkabensiini - Aromaattivapaa Mineraalitärpätti

Lacknafta eller s.k. White Spirit

 

Lacknafta lämpar sig som universaltvättmedel för lösningsmedelsburna målarfärgers arbetsredskap.