VIRTASEN MÖGELSKYDD

För alla träytor utomhus

Virtasen Mögelskydd är ett effektivt mögeltvätt- och mögelskyddsämne

Virtasen Mögelskydd kan användas både som mögeltvättmedel och desinficerande grundbehandling för behandlade och obehandlade trä- och stenytor utomhus. Det motverkar effektivt bildandet av mögelväxtlighet på nymålade ytor.

Genom att ändra på blandningsproportionerna, kan det användas som tvättmedel eller grundbehandling. Virtasen Mögelskydd är ett förmånligt och drygt koncentrat i vätskeform.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

TEKNISK DATA

UTOMHUSBRUK

Lämpar sig för användning utomhus

LÄMPLIGHET

För avlägsnandet av mögel och alger samt förebyggande av mögeltillväxt. Lämpar sig inte för bruk inuti växthus.

FÖRPACKNINGAR

1 L ja 5 L

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Träkonstruktioner, väggar, tegeltak, betongsockel, staket, terrasser, bryggor osv.

BLANDINGAR

Tvätt 1:30
Desinficering 1:10
Mögeltvätt 1:5

FÖRTUNNING

Vatten

TORKTID

Övermålbar om 24 -48 timmar.
Säkerställ att ytan är torr genom mätning <18% (Luftens temperatur +20ᵒC och relativa fuktigheten under 80%).

ARBETSREDSKAP

Pensel