VIRTASEN RÖDFÄRG

Utomhusfärg för grova träytor

Hållbar traditionell rödmyllefärg som andas

Virtasen Rödmyllefärg är en traditionell färg som innehåller mycket linolja. Virtasen Rödmyllefärg lämpar sig för både gamla och nya byggnader då man vill ha en traditionell lösning med en fullständigt matt yta som andas. Färgen är som bäst på grovt timmer och sågade brädor, oberoende om de är nya eller tidigare behandlade med rödmylla eller rödfärg.

Rödmyllan åldras värdigt och servicemålning är lätt. Rödmylla, som har använts i århundraden, är ett tryggt val.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

TEKNISK DATA

UTOMHUSFÄRG

Lämpar sig för användning utomhus

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Sågade och grova, både nya och tidigare med rödmylla behandlade timmer och brädor. Träkonstruktioner, väggar osv. utomhus.

FÖRPACKNINGAR

Virtasen fabrikskulörer
10 L – 20 L

GLANSGRAD

Matt

ÅTGÅNG

Grov yta 3 – 6 m2 / L

TORKTID

Övermålningsbar 24 timmar.
Dammtorr 4 – 5 timmar
(temperatur +20ᵒC och relativa fuktigheten under 80%)

BRYTNING

Fabrikskulörerna – Gammaldags Röd och Italiensk Röd. Traditionell rödmyllefärg kan inte brytas

REDSKAP

Pensel eller spruta

FÖRTUNNING

Vatten