VIRTASEN TEGELTAKS- OCH SOCKELFÄRG

En mångsidig utomhusfärg för stenytor

Långvarigt och vattenavstötande skydd för sten- och betongytor och till exempel papp/filttak

Virtasen Tegeltaks- och Sockelfärg är en 100% alkalibeständig vattenlöslig specialakrylatfärg. Den lämpar sig förutom för taktegel och betongsockel även för bland annat putsytor och andra betongytor utomhus.

Färgen fäster bra, bildar en hållbar vattenavstötande yta och ger ett bra skydd mot moss-, alg- och mögeltillväxt. Den kan även användas på papp/filttak samt fibercementväggar (minerit).

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

TEKNISK DATA

UTOMHUSFÄRG

Lämpar sig för användning utomhus

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tegeltak, betongsockel, putsytor mm. Servicemålning av gamla papp/filttak och till exempel fibercementväggar (minerit).

FÖRPACKNINGAR

A- och C-bas
0,9 L – 2,7 L – 9 L

GLANSGRAD

Halvmatt

ÅTGÅNG

Grov yta 2 – 4 m2/L
Slät yta 4 – 6 m2/L

TORKTID

Övermålningsbar 3 – 6 timmar
Håller regn efter 1 – 2 timmar
(temperatur +20ᵒC och relativa fuktigheten under 80%)

BRYTNING

Virtasen Skärgårdens Färger – färgkartan eller de vanligaste färgkartorna

REDSKAP

Pensel, roller, spruta

FÖRTUNNING

Vatten