Fönsterfärg. Dubbel täckförmåga

Traditionell fönsterfärg för utomhusbruk med dubbelt så bra täckförmåga. Den nästan lösningsmedelsfria 4 Oljors Fönsterfärgen är utvecklad från den legendariska Virtanens Fyra Oljors Kvalitetsfärgen. Som bindemedel är linoljefernissa samt samma tre naturoljor det är använt i den över 50 år gamla 4 Oljors Kvalitetsfärgen.

Virtanens 4 Oljors Fönsterfärg

Fönsterfärg. Virtanens Fyra Oljors Fönsterfärg speciellt gjord för reparations målning av gamla träfönster i värdebyggnader. På gamla fönsterkarmar har traditionella fasadoljefärger inte alltid motsvarat kundens önskemål.

Halvblank fönsterfärg

Fönsterfärgens bindemedel samt hållbarhet är samma som 4 Oljors Kvalitetsfärgen men den är blankare. Ytorna målade med 4 Oljors Fönsterfärgen är lätta att hålla rena p.g.a. att ytan är halvblank.

Fönsterfärg med exceptionellt bra täckförmåga

4 Oljors Fönsterfärgen har en mycket bra täckförmåga upptill 17m2/liter. Färgens täckförmåga är så bra att den kräver dubbel dosering av färgpasta vid kulörbrytning.