Virtasen Aimo 5 Oljors Täcklasyr

Det första vattenlösliga och plastfria täckande skyddet för virket

Då du vill ha det bästa är Virtasen Aimo det rätta valet. Det perfekta, täckande skyddet för ditt trähus.

Virtasen Aimo är marknadens första vattenlösliga och fullständigt plastfria skydd för virket. Aimo är en linoljeburen utomhusfärg som andas och vars skyddsförmåga tränger långt under ytan. Dessutom är den väldigt lätt att stryka och har en utmärkt täckförmåga.

Virtasen Aimo kombinerar oljefärgernas och de vattenlösliga täcklasyrernas bästa egenskaper. Som vattenlöslig torkar den snabbt och dess naturoljor tränger djupt in i virket och ger ett långvarigt skydd. Virtasen Aimo ger träet en väderbeständig yta och kulörhållbarhet för långa tider.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

"Det tog en lång tid och det krävdes även andra kloka huvuden. Men nu är den färdig. Här står vi nu – två Aimo Virtanen."

Aimo Virtanen
Grundare av Virtasen färgfabrik

TEKNISK DATA

UTOMHUSFÄRG 

Lämpar sig för användning utomhus

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Obehandlade och tidigare målade träväggar, timmerytor, foderbräden, staket samt andra träkonstruktioner utomhus

FÖRPACKNINGAR

A- ja C-perusmaalit
1 L – 3 L – 10 L

GLANSGRAD 

Matt

ÅTGÅNG

4 – 8 m2 / 1 Liter

TORKTID

ca 12h. Övermålningsbar då ytan är beröringstorr
(temperatur +20ᵒC och relativa fuktigheten under 80%)

BRYTNING

Virtasen Skärgårdens färger eller de vanligaste utomhusfärgkartorna

REDSKAP

Pensel eller sprayer

FÖRTUNNING

Vatten

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION OCH TIPS

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden

 • Underlaget bör vara rent och torrt, träets fukthalt under 18%.
 • Temperaturen mellan +5 – +25˚C och luftens relativa fuktighet under 80%.

Arbetsredskap

 • Pensel eller högtrycksspruta, (munstycke 0,013”-0,018”).
 • Vid användning av högtrycksspruta, bör färgytan jämnas ut med pensel efteråt.

Förtunning

 • Vid behov med max 10% vatten.

Torktid

 • ca  12h, övermålningsbar efter att föregående yta är beröringstorr. Torktiden beror mycket på luftcirkulationen, ljuset och luftfuktigheten.

Obs!

 • Reservera tillrä­ckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga
 • kulörskillnader. Blanda om väl före användningen, helst med borrmaskin.

 

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDMÅLNING

Ny obehandlad träyta samt industriellt grundmålad träyta

 • Tvätta och rengör ytan från smuts och allt löst material. Utför mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt anvisningarna.
 • Grundmåla: Stryk ett lager med Virtasen Aimo 5 Oljors Täcklasyr, förtunna vid behov med max 10% vatten.

 

Måla ett nytt (under 3 år gammalt) timmerhus

 • Tvätta och rengör ytan från smuts och löst material. Gör mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.
 • Stryk 1 gång med oförtunnad 5 Oljors Täcklasyr, ca 8m2/Liter.
 • Färgen stryks endast en gång på nya timmerhus eftersom träet är färskt och innehåller rikligt med kåda och andra extrakt. För att dessa ämnen skall så lätt som möjligt ska tränga ut genom färgytan, lämnas färgskiktet så tunt som möjligt.
 • Återmålning om 5-10 år.
 • OBS! Denna anvisning gäller endast då man målar nytt massivt- lamell- eller rundtimmer osv som är över 80 mm tjockt.

 

Gammal tidigare målad träyta

 • Rengör ytan från all lös gammal färg. Om den gamla färgen lossnar, behandla då dessa ytor som ny träyta. Gör efter detta mögeltvätt- samt mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.

 

FÄRDIGMÅLA

 • Färdigmåla enligt behov 1-2 gånger med outspädd färg. Då man speciellt på sydväggen höjer färgskikten till tre inklusive grundfärgen, förlänger det återmålningsintervallen märkbart.

 

EFTER MÅLARARBETET

Rengöring av arbetsredskap

 • Avlägsna överloppsfärg från arbetsredskapen. Tvätta med tvål och vatten. För att avlägsna torkad färg rekommenderas Virtasen Penseltvätt.

Förvaring

 • I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.

Färgens torktid

 • Färgen uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter ca. 4 veckor i normala förhållanden.

Underhåll av färgytan

 • Färgytan kan rengöras genom att torka lätt av den. Använd trasa, mjuk tvättsvamp eller motsvarande. Grov borstning samt starka tvättmedel bör undvikas.