VIRTASEN TORKARE

Optimerad för Virtasen 4 Oljors Färg

Förkortar torktiden för oljefärger

Virtasen Torkare är ett hjälpmedel som förkortar torktiden för oljefärger. Används för att förkorta torktiden i mörka eller andra förhållanden där normal torktid inte nås. Den är onödig under normala utomhusförhållanden.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

TEKNISK DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förkortar torktiden för naturolje- och alkydbindemedelsfärger.

FÖRPACKNINGAR

0.5 L

FÖRVARING

Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn.