VIRTASEN 4 OLJORS FÄRG

Utomhusfärg för alla stock- och träytor

Legendarisk oljefärg som andas

4 Oljors färgen som Aimo Virtanen utvecklade i tiderna är än i dag det rätta valet för såväl moderna stockhus som traditionella trähus. Den linoljefernissabaserade färgen andas samt skyddar trädets hjärta. Färgen rinner inte och målandet är hur lätt som helst.

Aimos hemliga recept härstammar från år 1963 och färgens hållbarhet har testats i skärgårdens stränga förhållanden ända sedan dess. Därför vågar vi med årtiondens erfarenhet lova att 4 Oljors Färgen håller var som helst.

Virtasen Färgfabrik - Friska Husets Bästä Vän

TEKNISK DATA

UTOMHUSFÄRG 

Lämpar sig för användning utomhus

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Omålade samt tidigare målade träväggar, stockytor, foderbräden, staket samt andra träkonstruktioner utomhus

FÖRPACKNINGAR

Virtasen standardkulörer
1 L – 3 L – 10 L – (20 L)
A- och C-baser
0,9 L – 2,7 L – 9 L – 18 L

GLANSGRAD 

Halvmatt

ÅTGÅNG

Grov yta 4 – 6 m2 / 1 L
Slät yta 5 – 8 m2 / 1 L

TORKTID

3 – 5 dygn Övermålningsbar då ytan är beröringstorr 1 – 2 dygn

(temperatur +20ᵒC och relativa fuktigheten under 80%)

BRYTNING

Virtasen Skärgårdens färger eller de vanligaste utomhusfärgkartorna

REDSKAP

Pensel eller sprayer

FÖRTUNNING

Virtasen Kokta Linolja (Ute-Fernissa)

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION OCH TIPS

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

 Arbetsförhållanden

 • Underlaget bör vara rent och torrt, träets fukthalt under 18% och på vintern snö- och isfritt.
 • Temperaturen mellan -20 – +25˚C och luftens relativa fuktighet under 80%.

 Arbetsredskap

 • Pensel eller högtrycksspruta, (munstycke 0,013”-0,018”).
 • Vid användning av högtrycksspruta, bör färgytan jämnas ut med pensel efteråt.

 Förtunning

 • Virtasen 4 Oljors Färg förtunnas med 10% Virtasen Kokta Linolja (Ute-Fernissa) då man målar på nytt, obehandlat eller fabriksgrundmålat virke

 Torktid

 • 3-5 dygn, övermålningsbar efter att föregående yta är beröringstorr. Torktiden beror mycket på luftcirkulationen, ljuset och luftfuktigheten. Ju ljusare och torrare och ju bättre luften cirkulerar desto snabbare torkar färgen. Under goda omständigheter övermålningsbar efter 1-2 dygn.
 • I mörka och ljussvaga förhållanden kan man tillsätta Virtasen Torkare (max. 2%) i färgen. Då förkortas torktiden märkbart.

Obs!

 • Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Blanda om väl före användningen, helst med borrmaskin.

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDMÅLNING

Ny obehandlad träyta samt industriellt grundmålad träyta

 • Tvätta och rengör ytan från smuts och allt löst material. Utför mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt anvisningarna.
 • Grundmåla med utspädd Virtasen 4 Oljors Färg (med 10% Virtasen Kokta Linolja (Ute-Fernissa)).

Måla ett nytt (under 3 år gammalt) timmerhus

 • Tvätta och rengör ytan från smuts och löst material. Gör mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd
  enligt instruktionerna.
 • Stryk 1 gång med oförtunnad 4 Oljors Färg, ca 8m2/Liter.
 • Färgen stryks endast en gång på nya timmerhus eftersom träet är färskt och innehåller rikligt med kåda och andra extrakt. För att dessa ämnen skall så lätt som möjligt ska tränga ut genom färgytan, lämnas
  färgskiktet så tunt som möjligt. Återmålning om 5-10 år.
 • OBS! Denna anvisning gäller endast då man målar nytt massivt- lamell- eller rundtimmer osv som är över 80 mm tjockt.

Gammal tidigare målad träyta

 • Rengör ytan från all lös gammal färg. Om den gamla färgen lossnar, behandla då dessa ytor som ny träyta. Gör efter detta mögeltvätt- samt mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.

FÄRDIGMÅLA

Färdigmåla enligt behov 1-2 gånger med outspädd färg. Då man speciellt på sydväggen höjer färgskikten till tre inklusive grundfärgen, förlänger det återmålningsintervallen märkbart.

EFTER MÅLARARBETET

Rengöring av arbetsredskap

 • Med Virtasen Penseltvätt enligt instruktionerna eller med Virtasen Lacknafta

 Förvaring

 • I torrt och svalt utrymme. Tål kallförvarning. Öppnade burkar bör förvaras varmt.

Färgens torktid

 • Färgen uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter ca. 4 veckor i normala förhållanden.

Underhåll av färgytan

 • Färgytan kan rengöras genom att torka lätt av den. Använd trasa, mjuk tvättsvamp eller motsvarande. Grov
  borstning samt starka tvättmedel bör undvikas.

MÅLA ETT NYTT (under 3 år gammalt) TIMMERHUS MED 4 OLJORS FÄRG

MÖGELTVÄTT

Ifall det förekommer mögelprickar eller stockblånad (blånadssvamp), tvätta ytan med Virtasen Mögelskydd. Ifall det INTE förekommer mögel, gå vidare till Grundbehandling. Vid mögeltvätt med Virtasen Mögelskydd späds medlet med vatten i förhållandet 1:5 och appliceras på ytan (OBS skydda växter som kan komma i kontakt med lösningen). Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten och t.ex. en rotborste.

GRUNDBEHANDLING

Grundbehandling med Virtasen Mögelskydd, 1 del Mögelskydd och 10 delar vatten. Låt ytan torka 24-48 timmar före målandet påbörjas. Träets fukthalt skall vara under 18%.

MÅLANDET

Stryk en omgång med oförtunnad 4 Oljors Färg, ca 8m2/liter
Nya timmerhus målas endast en gång eftersom träet är färskt och fortfarande innehåller kåda och andra extrakt. För att dessa ämnen så lätt som möjligt ska tränga ut genom ytan, lämnas färglagret så tunt som möjligt. Återmålning om 5-10 år.

OBS! Denna anvisning gäller endast då man målar nytt massivt- lamell- eller rundtimmer osv som är över 80 mm tjockt.

MÅLA ETT GAMMALT (över 3 år gammalt) TIMMERHUS MED 4 OLJORS FÄRG

MÖGELTVÄTT

Ifall det förekommer mögelprickar eller stockblånad (blånadssvamp), tvätta ytan med Virtasen Mögelskydd. Ifall det INTE förekommer mögel, gå vidare till Grundarbete. Vid mögeltvätt med Virtasen Mögelskydd späds medlet med vatten i förhållandet 1:5 och appliceras på ytan (OBS skydda växter som kan komma i kontakt med lösningen). Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten och t.ex. en rotborste.

GRUNDARBETE

Avlägsna noggrant all löst sittande gammal färg / lasyr. 4 Oljors Färgen fäster bra och håller även på gammal latex-yta, förutsatt att den gamla färgen sitter fast på träet.

GRUNDBEHANDLING

Grundbehandling med Virtasen Mögelskydd, 1 del Mögelskydd och 10 delar vatten. Låt ytan torka 24-48 timmar före målandet påbörjas. Träets fukthalt skall vara under 18%.

MÅLANDET

Ytorna där träet är blottat grundmålas med utspädd 4 Oljors Färg (späd ut med 10% Virtasen Kokta Linolja (Ute-Fernissa)). När ytan är beröringstorr (2-4 dygn) stryks 1 – 2 lager outspädd Virtasen 4 Oljors Färg, ca 8m2/liter/strykning.

 

Största delen av Virtasen 4 Oljors Färg används för fasadmålning, men den lämpar sig väl även för takåsar, staket, fönsterkarmar osv. Fabrikskulören Gammaldags Röd används mycket istället för rödfärg och slamfärg för ekonomi- och sidobyggnader pga. priset.

Observera att färgen inte lämpar sig för terrasser, golv och dylika objekt som utsätts för slitage.

Det kan man!

Virtasen 4 Oljors Färg lämpar sig för och fäster utmärkt på olika ytor. 4 Oljors Färgen kan strykas på gamla slamfärger, oljefärger eller latexytor, även på industriella grundfärger, förutsatt att den gamla färgen sitter fast på ytan. Att stryka på obehandlat sågat eller hyvlat virke är lätt.

Att stryka på nytt virke går bra. Om man jämför en grov sågad yta med en slät hyvlad yta är skillnaden märkbar. En grov yta fäster bättre.

Virtasen 4 Oljors Färg kan även strykas på en yta som blivit behandlad med genomlysande lasyr.

Det lönar sig att måla huset under vintern – alternativen är sommarens regn eller värmebölja

I skärgården har man länge vetat att det lönar sig att måla båthusen på vintern när isen ligger på viken. Man behövde inte balansera på en rank båt, samtidigt som man desperat försökte nå det sista hörnet under takåsen. Somrarna här i Norden är kännetecknas av växlande väder, från värmebölja till återkommande regn, något som kan pågå hela sommaren. Det kan bli svårt att njuta av sommaren om man hela tiden väntar på lämpligt väder för att kunna måla.

Det brukar vara annorlunda under vårvintern, vädret är torrt och vårens solsken torkar fasaden, det bästa tänkbara förhållandet. Ett friskt väder med köldgrader stör inte målandet och det förlänger inte torktiden heller nämnvärt.

Virtasen 4 Oljors Färg lämpar sig utmärkt för vintermålning. Den är lätt att stryka på likaväl under vintern som under sommaren.

Du kan måla huset under vintern med Virtasen färger – under sommaren skall man segla!

(”ordspråk från Pargas”)

Fasadfärgerna utsätts för hård belastning under nordens fyra årstider, men Virtasen traditionella färg, som baserar sig på 4 naturoljor har klarat av belastningen med heder i behåll. Denna färg utvecklades under tiden då alla målare hade sina egna recept. Av dessa färger som utvecklades för skärgårdens tuffa förhållanden, tog Aimo Virtanen de bästa egenskaperna och skapade färgen som idag går under namnet Virtasen 4 Oljors Färg. Färgen har under årtiondena blivit synonym med exceptionellt hållbar utomhusfärg och fått användarnas förtroende. Denna oljefärgs recept har inte behövt ändras på under årtiondena.

Virtasen 4 Oljors Färg innehåller inte akrylat- eller andra bindemedel av plast. Den innehåller inte heller alkydbindemedel. Dess billiga inköpspris, lätta strykbarhet, bra fäste på olika underlag, även latex och långa återmålningsintervaller har gjort färgen populär och efterfrågad i Finland. Tack vare det unika UV-skyddet har färgen en exceptionellt bra hållbarhet mot solens inverkan. Detta gäller även starka maskinbrutna kulörer.

TM Rakennusmaailma 06/2008 & 06/2011 och Käytännön Maamies 14/2008. Virtasen 4 Oljors Färg vann klassen för traditionella linoljefärger. 4 Oljors Färgens egenskaper och den målade ytans hållbarhet garanterade vinsten i TM Rakennusmaailmas test i gruppen linoljefärger 2008. Med i testet var alla i Finland sålda traditionella linoljefärger. Färgerna var klassade i två olika grupper, petroleumoljefärger och linoljefärger. Gruppen linoljefärger, som vår färg vann, innehöll alla traditionella färger som används för att måla hem, kyrkor, herrgårdar och andra värdeobjekt

Oljefärger betraktas i allmänhet lättare att måla med pga. sin konsistens (olja som bindemedel). Men även oljefärgerna skiljer sig stort i detta sammanhang. Virtasen 4 Oljors Färg strykbarhet är i egen klass.

Virtasen 4 Oljors Färg är lätt att stryka på och den rinner inte. Den har alltid fått positiv feedback från målarna. De ger verkligen inte denna feedback åt alla färger. Ett annat problem med många andra linoljefärger är att de skrynklar sig om man stryker ett för tjockt lager. 4 Oljors färgen skrynklar sig inte, även om många andra färger gör det.

En färg som andas. Vad som menas med detta har alltid skapat diskussioner. En oljefärg som andas är en oljefärg där fukten tränger genom färglagret eller lagren så att träet hålls friskt och färgen inte krackelerar. Så här fungerar 4 Oljors Färgen.

Under Virtasen 4 Oljors Färgen hålls träet friskt och det samlar inte fukt som får träet att murkna eller färgen att lossna under vintern då vattnet fryser. 4 Oljors Färgen åldras genom långsamt slitage, inte genom att krackelera. Ifall krackelering ändå förekommer måste man undersöka om vatten tränger in i träet någon väg, eller är orsaken att det gamla underliggande färglagret lossnar. Problemen beror oftast på det senare.

Den ofta olovligt dåliga kulör- och ljushållbarhet i oljefärger brutna med pasta har fått många att välja färger med plastbärande bindemedel, dvs. latex. Fasader målade med dessa latex-färger kan börja krackelera eller träet kan tom. börja förmultna under ytan. Nu har dessa problem fått en lösning – UV-skyddade Virtasen 4 Oljors Färg – Den behåller sin kulör och vackra yta.

Vår mångåriga forsknings och utvecklingsarbete, kombinerat med över 50 års erfarenhet, ger dig nya möjligheter för utomhusmålning. Vi har ökat hållbarheten för de brutna kulörernas UV-skydd till att motsvara de krav som dagens husägare ställer.